Στο φροντιστήριο «My Computer»  λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

Είναι γεγονός ότι στο Γυμνάσιο οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές δραστηριότητες όπως :ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.α. , και δεν αποδίδουν στα σχολικά μαθήματα την πρέπουσα σημασία. Δηλώνουν την πρόθεσή τους να ασχοληθούν σοβαρά με τα σχολικά μαθήματα στο Λύκειο, αντίληψη που ενισχύεται και από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς που έχουν στο Γυμνάσιο.

Αρκετοί μαθητές όμως συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο Λύκειο. Το πρόγραμμα μας για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Ενημερωθείτε για τα τμήματα που λειτουργούν .